ΕΠΑνΕΚ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

 

 

 

 

 

Η επιχείρηση «Β. ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 35.386,24 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 17.693,12 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μηχανήματα – ΕξοπλισμόςΠιστοποίηση
  • Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας σε υπηρεσίες
  • αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
  • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
  • δημιουργία υποδομών επέκτασης
  • φιλικότερες στο περιβάλλον μηχανικές/μηχανολογικές διαδικασίες

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.